CSTBerger


CST/berger е водеща марка в цял свят т в
областта на нивелирането. Иновационните линейни и ротационни лазери , оптическите нивелиращи уреди и теодолити,
тоталните станции, голямото предлагане на принадлежности от стативи, лати или
призми до измервателни колела помага на техниците по измерване в целия
свят при тяхната работа.През 2008 г. CSTBerger преминава към отдел измервателна техника на Robert Bosch Power Tools.  С тази покупка Bosch укрепва значително
своето положение при измервателните инструменти, тъй като продуктовата
програма и дистрибуторската сила на CST/berger и Bosch се допълват
идеално. CST/berger внася открояваща се компетентност при нивелиращите
уреди, предлагането на продукти за специализираната търговска мрежа за
измерване, както и голяма известност на марката в САЩ. Измервателната
техника на Bosch има особено силна позиция при водещите продукти за
лазерно измерване на разстояния и при детекторите. От 01.09.2009 г.
дистрибуторската организация на Bosch предлага специално продуктовата
програма на CST/berger. По този начин високите стандарти на марката
Bosch по отношение на качеството на продуктите, доставката и
следпродажбения сервиз се предават и на продуктите на CST/berger.
http://www.cstberger.com/bg/bg/