Контакти

Магазин

Адрес: гр. Варна ул. "Прилеп" №173

Tелефон за контакти :Тел/Факс : 052 / 601 868

0886 21 02 19

e-mail : varnastore@trapkovi-ood.com


Сервиз

Адрес: гр. Варна ул. "Радецки" №16. п.к. 9000

Tелефон за контакти : 052 / 622 248
0887 783 650

e-mail : varnaservice@trapkovi-ood.com

Магазин гр.София

Адрес: гр София бул. "Цар Борис III" №165 , п.к.1618


Телефон за контакти : 02 / 862 44 10


0885 81 27 73

e-mail : sofiastore@trapkovi-ood.com

Сервиз гр.София:

Адрес: гр София бул. "Цар Борис III" №165 A, п.к.1618

Телефон за контакти : 02 / 962 53 02

0884 73 02 79

e-mail : servicesofia@trapkovi-ood.com